ჩვენ ვქმნით ფონურ მუსიკას შემოსავლის ზრდისთვის!

რატომ არის ეს საჭირო თქვენი ბიზნესისთვის?

 ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს მომხმარებლებს შექმნან კომუნიკაცია თავიანთ კლიენტებთან ხმის მეშვეობით. ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა ლიცენზირებულ მუსიკას საავტორო უფლებების დაცვით. 15000 ზე მეტი წერტილი ყოფილ სნგ ეს ტერიტორიეზე

 • იქონიეთ ზეგავლენა თქვენს სტუმრებზე ფონური მუსიკის საშუალებით

 • მიიტანეთ ყველა სტუმართან სარეკლამო კონტენტი

 • გაზარდეთ მოგება გაყიდვებიდან

 • გადაიყვანეთ თქვენი ბრენდი გრძნობების დონეზე

 • დაზოგეთ ფულისაავტოროუფლებებზე

 • მიიღეთ დამატებითი შემოსავალი რეკლამებიდან

 • ენდეთ პროფესიონალებს მრავალწლიანი გამოცდილებით

რას გთავაზობთ?

Наша история

Это текст. Нажмите один раз и выберите «Редактировать текст» или просто кликните дважды, чтобы добавить свой текст и настроить шрифт. Расскажите о себе.

Идея продукта

Это текст. Нажмите один раз и выберите «Редактировать текст» или просто кликните дважды, чтобы добавить свой текст и настроить шрифт. Расскажите о себе.

Технология

Это текст. Нажмите один раз и выберите «Редактировать текст» или просто кликните дважды, чтобы добавить свой текст и настроить шрифт. Расскажите о себе.

ბრენდ რადიოს შექმნას

 • ბრენდის პოზიციონირება  მუსიკალური გარემოს შექმნა გრძნობების დონეზე

 • სასურველი ატმოსფეროს შექმნა. დარბაზში,  ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით

 • გავლენის მოხდენა მომხმარებლების ემოციებზე

 • საშუალო ჩეკის გაზრდა, სპონტანური გაყიდვების გაზრდა,  სტუმრების დაჩქარება ან შენელება

 • საშუალო ჩეკის გაზრდა, სპონტანური გაყიდვების გაზრდა,  სტუმრების დაჩქარება ან შენელება

მუსიკა საქპატენტში გადახდის ვალდებულების გარეშე

 • ლიცენზირებული მუსიკის ოფიციალურად გამოყენების უფლება

 • სერტიფიკატები საავტორო უფლებებზე

 • ჯარიმების თავიდან აცილება

 • საგრძნობი ეკონომია, შედარებით ყველასთვის. ხელმისაწვდომ ტრეკებზე

 • მაღალი ხარისხი, ბიზნეს ფორმატის შესაბამისად

 
Журнал «Время бизнеса»

— Лучшая новинка

на рынке

BRAND RADIO შექმნას

 • ბრენდის პოზიციონირება-მუსიკალური გარემოს შექმნა გრძნობების დონეზე

 • სასურველი ატმოსფეროს შექმნა დარბაზში, ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით

 • გავლენის მოხდენა მომხმარებლების ემოციებზე

 • საშუალო ჩეკის გაზრდა, სპონტანური გაყიდვების გაზრდა,  სტუმრების დაჩქარება ან შენელება

 • საშუალო ჩეკის გაზრდა, სპონტანური გაყიდვების გაზრდა,  სტუმრების დაჩქარება ან შენელება

 • ფლეილისტების სისტემატური განახლება, სადღესასწაულო ნაკრებები

მუსიკა საავტორო უფლებების გადახდის გარეშე

 • ლიცენზირებული მუსიკის ოფიციალურად გამოყენების უფლება

 • სერტიფიკატები საავტორო უფლებებზე

 • ჯარიმების თავიდან აცილება

 • საგრძნობი ეკონომია ხელმისაწვდომ ტრეკებთან შედარებით

 • მაღალი ხარისხი, ბიზნეს ფორმატის შესაბამისად

თქვენი რადიოს პროფესიული მართვა

 • კონტროლი და აუდიოკონტენტის განთავსება

 • ეთერის გაფორმება თქვენი საიმიჯო რგოლებით

 • თქვენი აქციების შესახებ ყველა სტუმრისთვის შეტყობინება

 • თქვენი კლიენტების რეკლამების განთავსება

 • რეკლამების წარმოება

 • შესაძლებლობა ყველა სარეკლამო რგოლის შესახებ ანგარიშის მიღება

ხმის გახმოვანების სისტემის მონტაჟი

 • აუდიოსისტემის დაპროექტება შენობის შესაბამისად

 • მონტაჟი და ყველა ხმის წერტილის ცალ-ცალკე დატესტვა

 • ექსკლუზიური კონტრაქტი აუდიოსისტემების მწარმოებლებთან

 • საუკეთესო ფასის გარანტია

 • გარანტია ტექნიკაზე

 
 
 
მომსახურების ღირებულება

გთხოვთ შეავსოთ ფორმა ღირებულების დასადგენად.

+995 579 091 355

29 Atoneli str., Tbilisi

 • Facebook